logo van der Heijden

Expats en grensoverschrijdende arbeid

Grensoverschrijdend werken levert steeds weer nieuwe boeiende vraagstukken op. De internationalisering in het bedrijfsleven en snelheid van de moderne tijden maken dat de fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid sterk toenemen.

 In de praktijk krijgt men te maken met de volgende fiscale vragen.

  • In welk land is men nu sociaal verzekerd?
  • Hoe zit het met de 30%-regeling voor ingekomen werknemers?
  • Waar betaalt men de inkomstenbelasting?
  • Welke verdragen gelden er tussen verschillende landen?

De volgende onderwerpen zijn in het bijzonder van belang bij expats en grensoverschrijdende arbeid.

30%-regeling voor ingekomen werknemers

De 30%-regeling is een Nederlandse fiscale faciliteit gericht op het aantrekken van buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken. De 30%-regeling geeft de mogelijkheid voor een forfaitaire belastingvrije vergoeding door de werkgever. Deze vergoeding is bedoeld voor extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst (zogenoemde extraterritoriale kosten).

Partiële buitenlandse belastingplicht

Als u in Nederland komt wonen en werken, en u komt in aanmerking voor de 30%-regeling, dan kunt u kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. Bij partiële buitenlandse belastingplicht wordt u voor een deel van de inkomstenbelasting beschouwd als een buitenlands belastingplichtige. In de praktijk betekent dit dat er een lager bedrag is waarover belasting wordt geheven. U betaalt daardoor minder belasting.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U kunt niet meer kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. U bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige als u aan de voorwaarden daarvoor voldoet. De belangrijkste voorwaarde is dat u over tenminste 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt. Voldoet u aan alle voorwaarden van deze regeling, dan kunt u dezelfde aftrekposten en heffingskortingen krijgen als een inwoner van Nederland. Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan bent u buitenlands belastingplichtig.

Compensatieregelingen

In de belastingverdragen met Duitsland en België is een compensatieregeling opgenomen. Deze kan van toepassing zijn als u in Nederland woont en in België of Duitsland werkt. Indien het werkland het recht heeft om te heffen over de inkomsten uit werk, kan het voorkomen dat u nu meer belasting moet betalen dan wanneer u in Nederland zou werken. Om dit financieel nadeel te compenseren, is in het belastingverdrag met Duitsland en België een compensatieregeling opgenomen.

Naast mijn specialistische kennis en ervaring op het gebied van fiscale aangelegenheden rond grensoverschrijdende arbeid en expats, heb ik goede contacten met buitenlandse belastingadviseurs in landen als Duitsland en België.

Contact