logo van der Heijden

Belastingadvies

Het gehele jaar wordt een ondernemer geconfronteerd met allerlei belastingaangelegenheden. Doordat fiscale wetten en regels in een snel tempo veranderen, is het lastig voor een ondernemer up-to-date te blijven. Vaak kan men meer fiscale mogelijkheden benutten en meer belasting besparen dan een ondernemer zelf beseft

Fiscale vragen en uitleg Nederlandse regelgeving

Als startende (buitenlandse) ondernemer krijgt u te maken met de specifieke Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Ik neem graag de tijd om deze regelgeving aan u uit te leggen.

De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen grote fiscale gevolgen hebben. Het is daarom van belang dat u als ondernemer weet welke gevolgen bepaalde keuzes hebben, zowel voor de korte als de lange termijn.

Contacten met de Belastingdienst

Voor ondernemers uit het buitenland is het vaak moeilijk om contact te onderhouden met de Belastingdienst. Enerzijds omdat ze zelf onbekend zijn met de verschillende regelgevingen. Anderzijds omdat de Nederlandse taal soms lastig is voor hen. De Belastingdienst communiceert met belastingplichtige ondernemers uitsluitend in de Nederlandse taal.

Ik help u met alle contacten met de Belastingdienst, zowel telefonisch als schriftelijk (met brieven en in te vullen formulieren).

Belastingaangiften

Daarnaast zorg ik ervoor dat de relevante belastingaangiften (zoals aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting) op deskundige wijze worden opgesteld. Zo kunt u er zeker van zijn dat aan de verplichting om een belastingaangifte tijdig in te dienen op de juiste wijze wordt voldaan. Daarnaast zorg ik ervoor dat de fiscale mogelijkheden worden benut zodat u niet onnodig te veel belasting betaalt.

Ik ben Register Belastingadviseur (RB) en kan bogen op een gedegen vakkennis en ruime ervaring met fiscale aangelegenheden voor MKB-ondernemers en expats. In de praktijk heb ik veel te maken gekregen met kwesties rond grensoverschrijdende arbeid.

Contact